Att bli familjehem

Bakgrunden till varför en individ kan behöva komma till ett familjehem varierar. Det kan till exempel handla om allt från miljöombyte på grund av destruktivt leverne i form av missbruk, hemförhållanden, övergreppsproblematik eller att du är ett ensamkommande flyktingbarn med mera. Oavsett bakgrunden är det viktiga att du/ni som familjehem kan stå för en trygg och stabil tillvaro samt att du/ni har gott om tid och tålamod. Om du är ensamstående, gift, bor på landet eller i en stad spelar ingen roll, alla är välkomna att ansöka om att bli familjehem hos oss. Dock måste alla genomgå en utredning där följande ingår:

  • Utdrag från polisens belastningsregister, det vill säga misstanke- och brottsregister
  • Utdrag från socialregistret, kronofogderegistret och försäkringskassan
  • Informationsinsamling som utförs av oss på fivab, som ett komplement till socialtjänstens familjehemsutredning

Alla familjehem hos fivab erbjuds en grundutbildning för familjehem samt handledning och stöttning under hela placeringstiden. Vårt utredningsmaterial kommer från socialstyrelsen som bland annat består av BRA-fam, som är en standardiserad bedömningsmetod, grundutbildningen för familjehemmen utgår från Ett hem att växa i – familjehemmets bok. Konsulenterna har ett förflutet inom socialtjänsten och är utbildade i Barns Behov I Centrum, BBIC. Återrapportering till socialtjänsten följer BBIC triangelns barnets utveckling, det vill säga hälsa, utbildning, känslor och beteende samt sociala relationer.  

Önskar du ansöka om att bli familjehem eller du har frågor kan du kontakta oss här.